:

Vem har rätt till en kontaktperson?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har rätt till en kontaktperson?
 2. Varför vill man bli kontaktperson?
 3. Hur kan man få en kontaktperson?
 4. Vem har rätt till boendestöd?
 5. Vilka personer har rätt till stöd och service enligt LSS?
 6. När kan man bli kontaktperson?
 7. Vad gör en kontaktperson för vuxna?
 8. Hur blir man kontaktperson Stockholm?
 9. Hur får man en stödfamilj?
 10. Vad får man för att vara stödfamilj?
 11. Vem har rätt till LSS?
 12. Kan man jobba som kontaktperson?
 13. Hur funkar kontaktperson?
 14. Vad får man för att vara familjehem?

Vem har rätt till en kontaktperson?

Alla som har en funktionsnedsättning kan ansöka om kontaktperson. Det är en rättighet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatsen är dock behovsprövad, vilket innebär att handläggarna gör en bedömning från fall till fall om en kontaktperson behövs.

Varför vill man bli kontaktperson?

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson.

Hur kan man få en kontaktperson?

Du som vill ha en kontaktperson ska kontakta en biståndshandläggare eller göra en skriftlig ansökan. Utifrån din ansökan gör biståndshandläggare en utredning av din situation och dina behov och bedömer sedan om du har rätt till en kontaktperson. Läs om hur du ansöker om att få en kontaktperson.

Vem har rätt till boendestöd?

Om du har en funktionsnedsättning och fyllt 18 år, kan du ansöka om boendestöd. Boendestöd kan i vissa fall vara ett alternativ till LSS-bostad och är kostnadsfritt. Stödet är personligt anpassat utifrån dina behov och kan variera i tid och omfattning.

Vilka personer har rätt till stöd och service enligt LSS?

LSS gäller för 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3.

När kan man bli kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till din stadsdelsförvaltning. En socialsekreterare utreder och fattar beslutet. En ung person (över 15 år) kan ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med hen om behovet.

Vad gör en kontaktperson för vuxna?

Du kan få en kontaktperson om du är i behov av personligt stöd till exempel på grund av psykisk ohälsa, social fobi, isolering, dålig självkänsla eller missbruksproblem. Syftet med att ha en kontaktperson kan vara: Att få stöd och stimulans.

Hur blir man kontaktperson Stockholm?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till din stadsdelsförvaltning. En socialsekreterare utreder och fattar beslutet. En ung person (över 15 år) kan ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med hen om behovet.

Hur får man en stödfamilj?

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du och eventuell partner är lämplig som kontaktfamilj. uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Vad får man för att vara stödfamilj?

Som kontaktfamilj eller stödfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter.

Vem har rätt till LSS?

LSS gäller för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3.

Kan man jobba som kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid att engagera dig i en person i en annorlunda situation. Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation och kontroll i olika register.

Hur funkar kontaktperson?

Du som kontaktperson träffar barnet eller ungdomen under några timmar. Oftast ses ni en gång i veckan, men det kan ibland bli oftare eller mer sällan. Ditt uppdrag som kontaktperson styrs utav barnets/ungdomens behov och det kan se olika ut från träff till träff. Ibland kanske ni träffas för att sitta och prata.

Vad får man för att vara familjehem?

Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 503 kr och den högsta 14 592 kr. Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen. ... Arvodet är per månad och barn samt skattepliktigt.