:

Vad kostar det att åka sjuktransport?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att åka sjuktransport?
  2. Vad är sjuktransport?
  3. Vad är skillnaden mellan ambulans och sjuktransport?
  4. Vad är Sjukresekort?
  5. Vad är prio 1 larm?

Vad kostar det att åka sjuktransport?

En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand. Har du rest med en privat taxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg.

Vad är sjuktransport?

Tjänsten sjuktransport är till för patienter som inte har ett medicinskt vårdbehov under transporten men som har ett eller flera av nedanstående behov: behov av omsorg och stöd under transporten exempelvis på grund av ålder, funktionsnedsättning eller demenssjukdom. behov av att ligga ner under transporten.

Vad är skillnaden mellan ambulans och sjuktransport?

Tjänsten sjuktransport är till för patienter som inte är så sjuka att de behöver en ambulans, men ändå behöver en liggplats eller extra omsorg för att komma hem eller till nästa vårdform. För att beställa sjuktransport ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 08-454 21 00, välj knappval 2 för sjuktransport.

Vad är Sjukresekort?

Sjukresekort. Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller rullstolstaxi/specialfordon får du ett blått sjukresekort. Sjukresekortet gäller för alla resor som du har fått och kan komma att få, så spara kortet.

Vad är prio 1 larm?

Prio 1 - larm när patienten har livshotande symtom eller vid olycksfall. ... Prio 2 - larm när patienten inte har livshotande symtom men är akut sjuk. Ambulansen kör till aktuell adress utan blåljus och siren.