:

Vad är Fora företag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Fora företag?
 2. Vad ingår i Fora försäkring?
 3. Hur mycket kostar Fora försäkring?
 4. Är Fora tjänstepension?
 5. Vad innebär Fora?
 6. Vilka ska vara med i Fora?
 7. Vad innehåller Fora?
 8. Vilka försäkringar ingår i tjänstepension?
 9. Vad kostar TFA försäkring?
 10. Vad kostar det att försäkra en anställd?
 11. Vem har betalat in minPension?
 12. Är Fora kollektivavtal?
 13. Hur funkar Fora?
 14. Måste man vara med i Fora?
 15. Vad ska redovisas till Fora?
 16. Vilka är med i Fora?
 17. Är tjänstepension en försäkring?
 18. Vad kostar tjänstepension för arbetsgivaren?
 19. Vad ingår i TFA Fora?
 20. Vad kostar det att anställa tjänstepension?

Vad är Fora företag?

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Fora administrerar kollektivavtalade försäkringar och andra trygghetslösningar som cirka fyra miljoner anställda omfattas av via sin anställning.

Vad ingår i Fora försäkring?

Försäkringsavtalet som tecknas hos Fora är ett färdig paket av kollektivavtalade försäkringar. För anställda ger försäkringsavtalet skydd vid sjukdom och skada. Försäkringarna gäller för alla anställda som får lön, oavsett anställningsform.

Hur mycket kostar Fora försäkring?

Betald av arbetsgivare: 344 kronor per person och år. Betald av privatperson: 188 kronor per person och år. Företag som är medlem i Svenskt Näringsliv eller Idea: Ingen kostnad tas ut för 2020. Övriga företag: Kostnaden beräknas på hela lönen och är 0,4 procent.

Är Fora tjänstepension?

Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Det innebär att du gör dina val kring din tjänstepension hos oss. Varje år skickar vi ut ett pensionsbesked, där du ser hur mycket pengar du har fått inbetalt, hur värdet har förändrats och vilken pensionsförvaltare du har.

Vad innebär Fora?

Fora tar in uppgifter från företagen om hur mycket de har betalat ut i lön och räknar ut hur mycket företaget ska betala för försäkringar och tjänstepension. Pengarna som betalas in till Fora förs över till försäkringsbolag, pensionsförvaltare och fonder. Fora är också valcentral för Avtalspension SAF-LO.

Vilka ska vara med i Fora?

Alla anställda ska rapporteras in - men hur beror på om de räknas som arbetare eller tjänstemän. Samtliga anställda arbetare oavsett ålder med personuppgifter. För anställda arbetare som är över 65 år ska det finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagare för fortsatt intjänande till avtalspensionen SAF-LO.

Vad innehåller Fora?

Försäkringsavtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paket av kollektivavtalade försäkringar. Däremot ser paketen olika ut för arbetare, tjänstemän och företagare. Försäkringarna gäller för alla nuvarande och framtida anställda som får lön, oavsett anställningsform.

Vilka försäkringar ingår i tjänstepension?

Tjänstepension och försäkringar som ingår
FörsäkringTjänstemänFöretagare
Avtalspension SAF-LOTillägg
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGSTillägg
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
Tjänstegrupplivförsäkring, TGLTilläggTillägg

Vad kostar TFA försäkring?

Kostnader för försäkringar Arbetsskadeförsäkringen TFA kostar 0,03 procent av lönesumman. Det blir 9 kronor per månad om lönen är 30 000 kronor i månaden. Sedan 1 januari 2019 är kostnaden för omställningsförsäkringen hos TRR 0,4 procent av lönesumman med hängavtal.

Vad kostar det att försäkra en anställd?

Så mycket kostar försäkringsavtalet per anställd
FörsäkringMånadslön 20 000 kronor / årslön 240 000 kronorMånadslön 30 000 kronor / årslön 360 000 kronor
Försäkring om avgångsbidrag, AGB360 kr536 kr
Omställningsstöd3 kr5 kr
Kostnad per år:11 904- 12 624 kronor17 8 kronor

Vem har betalat in minPension?

minPension kan du inte se vilka arbetsgivare som betalar eller har betalat in till din tjänstepension. Däremot får du veta vilket bolag som förvaltar pengarna. För att ta reda på vem som har betalat en viss tjänstepension kan du kontakta valcentralen eller det pensionsbolag som administrerar din pension.

Är Fora kollektivavtal?

Fora får information från arbetsgivar- eller fackförbundet om att företaget omfattas av kollektivavtal. ... Men det tillkommer ofta även avgifter och kompletterande pensionspremier som ingår i kollektivavtalet.

Hur funkar Fora?

Fora tar in uppgifter från företagen om hur mycket de har betalat ut i lön och räknar ut hur mycket företaget ska betala för försäkringar och tjänstepension. Pengarna som betalas in till Fora förs över till försäkringsbolag, pensionsförvaltare och fonder. Fora är också valcentral för Avtalspension SAF-LO.

Måste man vara med i Fora?

Alla anställda ska rapporteras in - men hur beror på om de räknas som arbetare eller tjänstemän. Samtliga anställda arbetare oavsett ålder med personuppgifter. För anställda arbetare som är över 65 år ska det finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagare för fortsatt intjänande till avtalspensionen SAF-LO.

Vad ska redovisas till Fora?

Genom rapportering av slutliga löner får Fora uppgifter om företagets faktiskt utbetalda löner för föregående år och vilka anställda arbetare företaget har haft. De slutliga (faktiskt utbetalade) lönerna används till att räkna ut företagets slutliga kostnad för försäkringar och tjänstepension för föregående år.

Vilka är med i Fora?

Fora AB ägs av Svenskt Näringsliv tillsammans med LO och har 240 anställda. Fora administrerar Avtalspension SAF-LO och trygghetsförsäkringar från AFA Försäkring samt andra trygghetslösningar. Fora sköter pensionsval och information för Avtalspension SAF-LO.

Är tjänstepension en försäkring?

Gör du inte något aktivt val placeras tjänstepensionen i det så kallade ickevalsalternativet, som är en traditionellt förvaltad försäkring med låga avgifter.

Vad kostar tjänstepension för arbetsgivaren?

Kollektivavtalade tjänstepensioner Arbetsgivaren betalar normalt in 4,5 procent av din månadslön på upp till 42 625 kronor till tjänstepensionen (2021). Dessutom 30 procent på lönen över det. En lön på 30 000 kr per månad kan ge 16 200 kr per år i sparande.

Vad ingår i TFA Fora?

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, kan ge ersättning till den som blir skadad på arbetet, men även på väg till och från arbetet. Ersättning kan också ges till den som blir sjuk på grund av sitt arbete, eller har en sjukdom som blir värre av arbetet.

Vad kostar det att anställa tjänstepension?

Arbetsgivaren betalar normalt in 4,5 procent av din månadslön på upp till 42 625 kronor till tjänstepensionen (2021). Dessutom 30 procent på lönen över det. En lön på 30 000 kr per månad kan ge 16 200 kr per år i sparande.