:

Vilka får bo på gruppboende?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka får bo på gruppboende?
 2. Vad är ett serviceboende?
 3. Vad är en Satellitlägenhet?
 4. Vad är bostad med särskild service?
 5. Vem får bo på LSS boende?
 6. Vad är stöd och serviceboende?
 7. Vad gör man i ett LSS-boende?
 8. Vad är LSS boende för något?
 9. Vad är BmSS?
 10. Vad ingår i bostad med särskild service LSS?
 11. Hur är det att bo på LSS-boende?
 12. Vad krävs för att få LSS bostad?
 13. Vilka har rätt till daglig verksamhet utifrån LSS?
 14. Vad räknas som LSS?
 15. Vad ingår i ett LSS boende?
 16. Vad betyder BmSS boende?
 17. Vilka alternativ kan finnas för personer med psykisk funktionsnedsättning om de inte kan ha ett eget boende?
 18. Hur är det att bo på gruppboende?
 19. Hur funkar LSS-boende?

Vilka får bo på gruppboende?

En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen.

Vad är ett serviceboende?

Gruppbostad och servicebostad är två olika former av bostäder med särskild service för vuxna. Där ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Alla dessa typer av bostäder är den enskildes hem.

Vad är en Satellitlägenhet?

Med satellitlägenheter avses fristående lägenheter med en gemensam samlingslägenhet där det finns tillgänglig personal. Svartvikens servicebostad vänder sig till personer som kan klara eget boende men behöver varierande mycket stöd från personalen.

Vad är bostad med särskild service?

Boende med särskild service innebär att den boende har ett beslut enligt LSS eller SoL angående boende med tillgång till omsorg, stöd och service. Boendet kan organiseras i ett antal olika former beroende på den boendes behov.

Vem får bo på LSS boende?

Om du omfattas av LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har du rätt att söka boende genom LSS. Du kan bo i gruppbostad, servicebostad eller barn- och ungdomsbostad. ... I LSS-bostaden får personer som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp av de som arbetar på boendet.

Vad är stöd och serviceboende?

Du som inte kan bo i din egen bostad kan ansöka om en bostad med särskild service. I boendet finns personal dygnet runt som kan ge stöd inom de områden du inte kan sköta själv. Det finns gruppbostäder och servicebostäder. Vilken sorts bostad som passar dig beror på hur stora behov du har av stöd i boendet.

Vad gör man i ett LSS-boende?

I ett LSS-boende finns personal som tar hand om de inneboende. Den enskilde får hjälp med dagliga behov. Dagliga behov kan vara att sköta hygienen, klä på eller av sig, förflytta sig, handla och att kommunicera och umgås med andra människor.

Vad är LSS boende för något?

LSS är en lag. Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra. ... LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning rätt till mer hjälp än vad andra lagar gör.

Vad är BmSS?

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av mer stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om Bostad med Särskild Service (BmSS). BmSS kan antingen vara som servicebostad eller gruppbostad och stödet ges alltid utifrån individuella behov.

Vad ingår i bostad med särskild service LSS?

Dessa är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. De två förstnämnda boendeformerna innefattar fast bemanning och kan benämnas bostad med särskild service för vuxna. I insatsen bostad med särskild service ingår enligt 9 e § LSS också omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Hur är det att bo på LSS-boende?

På ett LSS-boende finns det personal på dagen och på natten. På vissa boenden är nattpersonalen vaken och på andra sover personal i en personallägenhet. Personalen hjälper också de andra som bor i LSS-boendet. Därför kan personalen ibland hjälpa någon annan samtidigt som du behöver stöd och då kan du få vänta en stund.

Vad krävs för att få LSS bostad?

Du kan ansöka om stöd om du har något av följande:
 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Vilka har rätt till daglig verksamhet utifrån LSS?

Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Vad räknas som LSS?

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Vad ingår i ett LSS boende?

Dessa är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. De två förstnämnda boendeformerna innefattar fast bemanning och kan benämnas bostad med särskild service för vuxna. I insatsen bostad med särskild service ingår enligt 9 e § LSS också omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Vad betyder BmSS boende?

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av mer stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om Bostad med Särskild Service (BmSS). BmSS kan antingen vara som servicebostad eller gruppbostad och stödet ges alltid utifrån individuella behov.

Vilka alternativ kan finnas för personer med psykisk funktionsnedsättning om de inte kan ha ett eget boende?

Det finns tre olika boendeformer som man kan ha rätt till enligt LSS.
 • Korttidsvistelse utanför hemmet.
 • Anpassat boende för barn och ungdomar.
 • Anpassat boende för vuxna. Det omfattar gruppbostäder, servicebostäder och annan särskilt anpassad bostad.
BE

Hur är det att bo på gruppboende?

En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. Du har en egen lägenhet i gruppbostaden. I det gemensamma utrymmet kan du träffa andra som bor i gruppbostaden och personalen. ... När du väljer att bo i gruppbostad är du beredd på att ta emot stöd från personalen.

Hur funkar LSS-boende?

Boende för vuxna: I en gruppbostad bor man i en egen lägenhet men kan få hjälp av personal både på dagen och på natten. I en gruppbostad finns flera lägenheter där andra personer bor. Det finns även en lägenhet där man kan träffa de andra som bor i gruppbostaden. Man kan äta tillsammans med andra och umgås med andra.