:

Vad kostar sophämtning i Falkenberg?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar sophämtning i Falkenberg?
  2. När kommer sopbilen Falkenberg?
  3. När hämtar vi dina sopor?
  4. Hur går det till när man återvinner papper?
  5. Vilken vecka kommer sopbilen?
  6. Vilka hämtar mina sopor?

Vad kostar sophämtning i Falkenberg?

Grönt 190-l kärl 1228:- 1535:- 4,40:- 5,50:- Grönt 370-l kärl 1532:- 1915:- 4,40:- 5,50:- Grönt 660-l kärl 2024:- 2530:- 4,40:- 5,50:- För. hushåll med helårsabonnemang ingår det 15 fria besök/år i grundavgiften.

När kommer sopbilen Falkenberg?

Ditt hushållsavfall hämtas på en bestämd hämtningsdag var 14:e dag. Vilken dag som gäller din fastighet kan du se på din faktura eller genom att logga in på Mina sidor. Observera att förändringar i hämtningsdag kan ske i samband med storhelger. När ditt hushållsavfall hämtas av Nordisk Återvinning vägs det.

När hämtar vi dina sopor?

Miva hämtar och tömmer normalt både kärlet för matavfall och kärlet för övrigt restavfall var fjortonde dag och all hämtning sker mellan kl 06-22. Med sökfunktionen ovan kan du se vilken dag vi tömmer ditt/dina sopkärl.

Hur går det till när man återvinner papper?

Pappersfibern kan återvinnas upp till fem till sju gånger innan den är utsliten och förbränns. På sorteringsanläggningarna grovsorteras det som inte är tidningar bort innan de skickas vidare till ett pappersbruk. Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa.

Vilken vecka kommer sopbilen?

Beroende på om du har hämtning jämn eller udda vecka sker första hämtning antingen vecka 22 eller 23 och sista hämtning antingen vecka 38 eller 39. Hämtning vid fritidshus ingår i ordinarie sophämtningstur.

Vilka hämtar mina sopor?

På rambo.se fyller du i den adress du vill veta nästa hämtdag för. Ställ fram dina kärl senast kl 06:00 på tömningsdagens morgon. Står inte dina kärl framme signalerar du till oss att du inte behöver få tömt denna gång, t ex om du har väldigt lite avfall eller är på semester.