:

När börjar lärarna jobba efter sommarlovet 2021?

Innehållsförteckning:

  1. När börjar lärarna jobba efter sommarlovet 2021?
  2. När börjar förskola 2021?
  3. När slutar lärarna 2021?
  4. När börjar lärare jobba 2021?
  5. När börjar skolan 2021 efter sommaren?
  6. När är det lov 2021?

När börjar lärarna jobba efter sommarlovet 2021?

Höstterminen 2021 Eleverna börjar tisdag 17 augusti och slutar onsdag 22 december. Lärarna börjar tisdag 10 augusti och slutar onsdag 22 december.

När börjar förskola 2021?

Läsårsdata för barn som går i förskolan avgiftsfritt 525 timmar per år. Utöver de lovdagar som finns i läsårsplaneringen, har förskolan stängt på röda dagar....Vårterminen 2021.
7 januariTerminsstart
6 april - 9 aprilPåsklov
13 maj - 14 majLovdag
10 juniTerminsavslut

När slutar lärarna 2021?

Sommarperioden 2021 Den här sommaren infaller stängningen vecka 28–31 (från 12 juli till 6 augusti). Ett begränsat antal fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt.

När börjar lärare jobba 2021?

Höstterminen 2021 Eleverna börjar tisdag 17 augusti och slutar onsdag 22 december. Lärarna börjar tisdag 10 augusti och slutar onsdag 22 december.

När börjar skolan 2021 efter sommaren?

Höstterminen 2021 börjar onsdag 18 augusti och slutar tisdag 21 december.

När är det lov 2021?

Höstlovet infaller v. 44 (slutet av oktober/början av november) och varar i en vecka. Höstlovet 2021 infaller mellan den 1 oktober och 7 november.