:

Vad gäller vid sjukresa?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller vid sjukresa?
  2. Var beställer man sjukresor?
  3. Hur funkar Sjukresekort?
  4. Hur beställer man Sjukresekort?
  5. Får anhörig åka med färdtjänst?
  6. Hur får man reseersättning?

Vad gäller vid sjukresa?

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften.

Var beställer man sjukresor?

Beställ sjukresor med taxi med Talsvar Ring telefonnummer 0200-11 44 11 och följ instruktionerna. Här kan du både tala in dina uppgifter, eller knappa in dem med nummerval på telefonen. Du kan beställa, avbeställa och kontrollera beställda sjukresor med taxi på det här numret. Även här behöver du din personliga kod.

Hur funkar Sjukresekort?

Sjukresekort. Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller rullstolstaxi/specialfordon får du ett blått sjukresekort. Sjukresekortet gäller för alla resor som du har fått och kan komma att få, så spara kortet.

Hur beställer man Sjukresekort?

Har du behörighet till sjukresesystemet kan du själv registrera ett nytt kort på patienten, kontakta annars Helpdesk på telefonnummer 08-123 331 70. Beställning av oregistrerade sjukresekort till din mottagning eller avdelning gör du under Beställning av sjukresekort >>.

Får anhörig åka med färdtjänst?

Du har rätt att ha med dig en ledsagare under resan om du av någon anledning inte kan åka ensam med färdtjänsten. En ledsagare är en person som kan hjälpa dig när du ska göra något utanför ditt hem.

Hur får man reseersättning?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du avdrag om:
  1. avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst 5 kilometer och.
  2. du dessutom har gjort en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för fram- och återresan, jämfört med om du åkt kollektivt.