:

Vad gör myndigheten för press radio och tv?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör myndigheten för press radio och tv?
 2. När inrättades Myndigheten för radio och tv och vad har Myndigheten för uppgift?
 3. Är tv och press?
 4. Varför finns Granskningsnämnden?
 5. Är Sveriges Radio en myndighet?
 6. Kan man lyssna på radio via tv?
 7. Vem kan få utgivningsbevis?
 8. Är TV4 opartisk?
 9. Kan man anmäla SVT?
 10. Är Sveriges Radio oberoende?
 11. Är Sveriges Radio en säker källa?
 12. Vad är ett massmedieföretag?
 13. Vad innebär att vara ansvarig utgivare?
 14. Hur anmäler man SVT?
 15. Vilken mailadress har SVT?
 16. Hur gör man för att anmäla ett TV program?
 17. Är Sveriges radio en myndighet?
 18. Är Sveriges radio en säker källa?
 19. Vad är Sveriges Radio för källa?
 20. Är SVT är en bra källa?

Vad gör myndigheten för press radio och tv?

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

När inrättades Myndigheten för radio och tv och vad har Myndigheten för uppgift?

Historik. Myndigheten bildades den när Styrelsen för lokalradiotillstånd, Närradionämnden, Kabelnämnden och Radionämnden ombildades till två nya myndigheter: RTVV och Granskningsnämnden för radio och TV (GRN). Regeringen föreslog den i propositionen En ny radio- och tv-lag (prop.

Är tv och press?

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet. När den inrättades den 1 augusti 2010 hette den Myndigheten för radio och tv. Den ersatte de tidigare myndigheterna Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV.

Varför finns Granskningsnämnden?

Granskningsnämnden undersöker om innehållet i Sveriges Radios, Sveriges Televisions, Sveriges Utbildningsradios och TV 4:s radio- och TV-program uppfyller vissa krav på bland annat saklighet och opartiskhet. Nämnden granskar även om inlslag otillbörligen gynnar kommersiella intressen.

Är Sveriges Radio en myndighet?

Sveriges Radio (SR) är ett svenskt massmedieföretag som har till uppgift att bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst ("public service"). Det ägs av den av staten bildade Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR och finansieras genom Public service-avgiften, som tas in via skattsedeln.

Kan man lyssna på radio via tv?

Försöksverksamheten med Sveriges Radios sändningar i TV upphörde i augusti 2010. Det beror på att både kapaciteten och den tekniska utrustningen behöver nyttjas av andra tillståndinnehavare. OBS: Möjligheten att lyssna på radio via TV:n finns kvar eftersom Sveriges Radio ingår i comhem-utbudet.

Vem kan få utgivningsbevis?

Kriterier för att få utgivningsbevis Den är tillgänglig för allmänheten. Den tillhandahålls på särskild begäran, det vill säga att besökaren aktivt söker upp den. Den är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig formgivning. Den kan inte ändras av någon annan än redaktionen.

Är TV4 opartisk?

GRN-beslut Granskningsnämnden har fällt TV4 Nyheterna för opartiskhet. I ett inslag i Nyheterna dömdes polisens skyddsvästar ut som livsfarliga. Granskningsnämnden ansåg att också Rikspolisstyrelsens uttalande skulle ha redovisats i inslaget. ...

Kan man anmäla SVT?

Hur anmäler jag ett program? Du kan vända dig till Granskningsnämnden eller Medieombudsmannen beroende på vad ditt ärende gäller. ... Medieombudsmannen (MO) kan pröva om en av SVT:s publiceringar har eller inte har orsakat dig som privatperson en oförsvarlig publicitetsskada där du själv är berörd.

Är Sveriges Radio oberoende?

Sveriges Radios uppdrag är att leverera oberoende journalistik och kulturupplevelser.

Är Sveriges Radio en säker källa?

I SVT:s uppdrag ingår bland annat att ”SVT ska vara opartiskt och sakligt” (källa 1). Alla som sänder tv eller radio i Sverige lyder under radio- och tv-lagen. Den sätter de yttre ramarna för alla radio- och tv-sändningar.

Vad är ett massmedieföretag?

Yttrandefrihetsgrundlagen definierar ett massmedieföretag som: Redaktioner för periodiska skrifter. Radio- och tv-redaktioner. Tryckerier.

Vad innebär att vara ansvarig utgivare?

Enligt lagen tryckfrihetsförordningens regler måste en person vara registrerad som ansvarig utgivare för innehållet i en periodisk skrift. Tidningens ägare ansvarar för att utse ansvarig utgivare och lämna in uppgifter om detta till PRV.

Hur anmäler man SVT?

Från och med den 1 januari 2020 finns det två instanser som tar emot anmälningar mot publiceringar i SVT, Granskningsnämnden (GRN) och Medieombudsmannen (MO). Hur anmäler jag ett program? Du kan vända dig till Granskningsnämnden eller Medieombudsmannen beroende på vad ditt ärende gäller.

Vilken mailadress har SVT?

De flesta på SVT har mejladress enligt formatet [email protected]svt.se. Du hittar många av våra kontaktpersoner på vår företagshemsida, under fliken Kontakt.

Hur gör man för att anmäla ett TV program?

Hur anmäler jag ett program? Du kan vända dig till Granskningsnämnden eller Medieombudsmannen beroende på vad ditt ärende gäller. Granskningsnämnden (GRN) prövar i huvudsak om ett program har eller inte har brutit mot någon av bestämmelserna om att sända tv (och radio) i Sverige.

Är Sveriges radio en myndighet?

Sveriges Radio (SR) är ett svenskt massmedieföretag som har till uppgift att bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst ("public service"). Det ägs av den av staten bildade Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR och finansieras genom Public service-avgiften, som tas in via skattsedeln.

Är Sveriges radio en säker källa?

I SVT:s uppdrag ingår bland annat att ”SVT ska vara opartiskt och sakligt” (källa 1). Alla som sänder tv eller radio i Sverige lyder under radio- och tv-lagen. Den sätter de yttre ramarna för alla radio- och tv-sändningar.

Vad är Sveriges Radio för källa?

Sveriges Radio (SR) är ett svenskt massmedieföretag som har till uppgift att bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst ("public service"). Det ägs av den av staten bildade Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR och finansieras genom Public service-avgiften, som tas in via skattsedeln.

Är SVT är en bra källa?

SVT Nyheter ska bedriva nyhetsarbetet så att människor uppfattar oss som trovärdiga. Vi gör noggrann research och ställer krav på oss själva att hålla en balanserad ton i vår presentation. Det ska gå att lita på SVT. Här hittar du våra nyhetsprogram i SVT Play.