:

Vad ingår i Frisktandvårdsavtalet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ingår i Frisktandvårdsavtalet?
  2. Vad kostar Frisktandvårdsavtal?
  3. Hur funkar frisktandvård?
  4. Vad gäller frisktandvård?

Vad ingår i Frisktandvårdsavtalet?

Vad ingår i ditt Frisktandvårdsavtal?
  • Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård.
  • Ett eget frisktandvårdsprogram med råd om hur du behåller och förbättrar din munhälsa.
  • Full koll på dina tandvårdskostnader och inga oförutsedda utgifter för tandläkarbesök.
  • Akuttandvård inom Folktandvården i hela Sverige.

Vad kostar Frisktandvårdsavtal?

Avtalet kostar från 32 kronor per månad och uppåt. Hur mår din mun? Din munhälsa avgör vilken avgiftsklass du får. Din tandläkare eller tandhygienist gör en bedömning av dina tänder och din munhälsa enligt en bedömningsmall som är kopplad till olika avgiftsklasser.

Hur funkar frisktandvård?

Frisktandvård är tandvård till fast pris och kan ge dig friskare mun från 34 kronor i månaden. Du är välkommen att teckna frisktandvårdsavtal hos oss från den 1 januari det år som du fyller 24 år. Avtalsperioden för Frisktandvård är tre år, därefter kan avtalet omprövas och förlängas.

Vad gäller frisktandvård?

Vad ingår i Frisktandvård? Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård. Ett eget friskvårdprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa. Full koll på dina tandvårdskostnader och slipper oförutsedda utgifter.