:

Kan man handla på Swedol som privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man handla på Swedol som privatperson?
 2. Vad säljer Swedol?
 3. Hur många Swedol butiker finns det?
 4. När är Swedoldagarna?
 5. Vad säljer Tools?
 6. Vilka äger Swedol?
 7. Vad betyder Swedol?
 8. Vad står Swedol för?
 9. Vad är en kommunikationskampanj?
 10. Vem säljer Best Tools?
 11. Får privatpersoner handla på Tools?
 12. Vad är en bra kampanj?
 13. Vad ska en Kampanjplan innehålla?
 14. Vad säljer TOOLS?
 15. Får privatpersoner handla på TOOLS?
 16. Vad är säljkampanj?
 17. Hur lång ska en kampanj vara?
 18. Vilka fem delmoment ingår i en kampanjplanering?
 19. Hur gör man en kampanjplanering?
 20. Vad finns det för kampanjer?

Kan man handla på Swedol som privatperson?

Får alla handla på www.swedol.se? På vår sida får alla handla oavsett om du är konsument eller företag.

Vad säljer Swedol?

I vårt stora sortiment finns allt från skruvar, maskiner, belysning och trädgårdsprodukter till färg och hydrauliska produkter. Men detta är långt ifrån allt och oavsett vad du har för projekt kan vi hjälpa dig att få rätt produkter för att få jobbet gjort.

Hur många Swedol butiker finns det?

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima.

När är Swedoldagarna?

5-7, 12-14, 19-21, 26-28 OKTOBER & 16-18 NOVEMBER. Swedoldag på webben dygnet runt på Swedoldagarna.

Vad säljer Tools?

TOOLS - TOOLS.se | verktyg, arbetskläder, skyddsutrustning, produkter och tjänster.

Vilka äger Swedol?

Momentum Group Swedol/Parent organizations Sedan 1 oktober 2020 utgör Swedol och TOOLS affärsområdet Alligo inom Momentum Group koncernen, där den gemensamma organisationen består av konceptvarumärkena Swedol, TOOLS, Univern och Grolls.

Vad betyder Swedol?

Swedol AB är ett svenskt handelsföretag som bland annat säljer verktyg, maskiner, arbetskläder och skyddsutrustning via webbshop och i cirka 100 egna butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under namnen Swedol, Grolls, Univern (Norge) och Nima.

Vad står Swedol för?

Swedol (uttalas Swedåål av dem själva) hette från början Hydraulprodukter AB och startades 1963 av Curt Svedberg. På den tiden sålde han sin egenutvecklade smörjolja Veedol via postorder till åkeriägare.

Vad är en kommunikationskampanj?

En reklamkampanj är en företags sätt att med olika kommunikationsmetoder och -kanaler försöka övertyga potentiella kunder att köpa företagets produkter eller att för påverka kundernas image av företaget. Reklamkampanjer brukar delas in i två kategorier, incitamentsdrivna och generella kampanjer.

Vem säljer Best Tools?

Best Tools - Återförsäljare av produkter & tillbehör - Duab.se.

Får privatpersoner handla på Tools?

För att handla på TOOLS.se krävs det att du har ett kundnummer upplagt hos oss som företagskund. I våra butiker kan du däremot handla som privatperson, även om vi framförallt riktar oss mot företag.

Vad är en bra kampanj?

I ett kreativt arbete med en kampanj är balansen mellan att ta fram en idé som sticker ut och samtidigt arbeta inom de ramar och riktlinjer som finns för varumärket viktigt att hantera. Ni ska väcka uppmärksamhet och möta målgruppernas behov och drivkrafter. Samtidigt får ni inte tappa bort varumärkets kärna.

Vad ska en Kampanjplan innehålla?

En enkel plan som ryms på ett A4-papper kan vara en bra start. Planen bör innehålla: vad ni har för mål med kampanjen, hur ni tänker genom- föra kampanjen och hur ni efteråt kan utvärdera om ni nått era mål med kampanjen? När ni kommer till själva kampanjidén så kom ihåg att det enkla och det originella oftast är bäst.

Vad säljer TOOLS?

TOOLS - TOOLS.se | verktyg, arbetskläder, skyddsutrustning, produkter och tjänster.

Får privatpersoner handla på TOOLS?

För att handla på TOOLS.se krävs det att du har ett kundnummer upplagt hos oss som företagskund. I våra butiker kan du däremot handla som privatperson, även om vi framförallt riktar oss mot företag.

Vad är säljkampanj?

Kampanj kommer från det franska ordet ”campagne” och innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver en viss verksamhet för att påverka en viss målgrupp. Finns det något man kan tänka på när man ska sprida ett budskap och genomföra en kampanj? Ja, det gör det faktiskt, även om det inte finns något direkt facit.

Hur lång ska en kampanj vara?

Där volymökningar i de flesta fall kan kopplas till specifika kampanjer krävs det enligt exempelvis Binet & Fields minst mellan sex månader upp till tre år för att påverka priskänsligheten. Och så lång tid har sällan marknadsförare på sig för att sätta ett avtryck, trots att det alltså på sikt skapar större effekt.

Vilka fem delmoment ingår i en kampanjplanering?

 • Bakgrund. Beskriv hur du kom fram till kampanjens syfte. ...
 • Syfte. Att definiera och formulera syfte och mål är en förutsättning för att kunna planera vad som ska göras och för att utvärdera om din kampanj uppfyller det som var tänkt. ...
 • Mål. Gör kampanjen mätbar. ...
 • Målgrupp. ...
 • Budskap. ...
 • Strategi. ...
 • Medier/aktiviteter. ...
 • Tidplan.

Hur gör man en kampanjplanering?

Page 1
 1. 1 EN LITEN KAMPANJSKOLA.
 2. Några tips på hur du utformar. ...
 3. Lorem ipsum. ...
 4. 2 EN LITEN KAMPANJSKOLA.
 5. EN LITEN KAMPANJSKOLA.
 6. Kampanj kommer från det franska ordet ”campagne” och innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver en viss verksamhet för att påverka en viss målgrupp. ...
 7. GÖR EN KAMPANJPLAN.

Vad finns det för kampanjer?

Vi börjar med att ge några exempel på pågående kampanjer för att du ska få en känsla för vad det är vi pratar om:
 • Bokus listar bästa böckerna till läslovet.
 • Adlibris lyfter fram titlar från Nobelpristagare.
 • Akademibokhandeln delar aktiviteter och lästips för höstlovet.