:

Vad är en provrörsbefruktning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en provrörsbefruktning?
 2. Hur går IVF till steg för steg?
 3. Hur lång tid tar det att få IVF?
 4. Vad händer efter insättning av embryo?
 5. Hur vanligt är det med IVF?
 6. Hur många dagar tar det för ägget att fästa?
 7. Hur lång tid tar Ägguttag?
 8. Hur lång tid tar utredning barnlöshet?
 9. Hur lång tid tar en utredning om barnlöshet?
 10. När sker Ägguttag?
 11. Hur känns det när man är överstimulerad?
 12. Hur många gör IVF?
 13. Hur många ägg kan man plocka ut vid IVF?
 14. Hur känns det när ägget fäster i livmodern?

Vad är en provrörsbefruktning?

IVF är en förkortning av in vitro-fertilisering. Det betyder befruktning i laboratorium i glaskärl eller provrör. IVF kallas också för provrörsbefruktning.

Hur går IVF till steg för steg?

IVF-behandling består av några steg: stimulering av äggblåsor, insamling av mogna äggceller, befruktning av äggen och transfer av embryo till kvinnans livmoder.

Hur lång tid tar det att få IVF?

Läkaren beslutar vad som passar bäst ur medicinsk aspekt. Med kort protokoll tar behandlingen cirka en månad och med långt protokoll cirka två månader.

Vad händer efter insättning av embryo?

När de befruktade äggen, även kallade embryon, efter några dagar delat sig, väljs det embryot ut som bedöms ha störst chans till graviditet och återförs till livmodern. Embryot fäster i livmoderslemhinnan och utvecklas vidare, precis som efter befruktning på vanligt sätt.

Hur vanligt är det med IVF?

IVF står för in vitro-fertilisering, dvs. Andelen IVF-barn ökar successivt och utgör cirka 3 procent av alla födda. Flerbarnsfödslar bland IVF-barn har minskat från drygt 30 procent år 1991 till cirka 5 procent idag.

Hur många dagar tar det för ägget att fästa?

De första dagarna får ägget sin näring från något som kallas gulesäcken. Sex till åtta dagar efter befruktningen brukar ägget fastna inne i livmodern. Slemhinnan i livmodern anpassar sig för att ta emot ägget.

Hur lång tid tar Ägguttag?

Embryologerna som arbetar i labbet tar hand om vätskan från äggblåsorna och letar upp äggen med hjälp av mikroskop. Ingreppet tar ca 15 minuter och när det är färdigt får ni får fika på ert patientrum. Efter någon timma kan ni lämna kliniken. Mannen är självfallet välkommen att vara med vid ägguttaget.

Hur lång tid tar utredning barnlöshet?

Utredningen skall inte ta mer än en till max två månader från det paret kommit till kliniken. Oftast behövs inte mer än ett par besök på kliniken. Ibland räcker det med bara ett besök. Väntetiden till första besöket är hos oss oftast inte längre än fyra till sex veckor.

Hur lång tid tar en utredning om barnlöshet?

När prover och undersökningar är klara kallas paret/kvinnan till ett läkarbesök för att få information om nästa steg och vilka möjligheter som finns när det gäller till exempel behandling. Målet är att utredningen ska vara klar inom sex månader, i vissa fall kan det ta längre tid.

När sker Ägguttag?

Ägguttaget sker normalt 10-13 dagar efter injektionsstart. Kan ibland ske tidigare eller senare. Samma dag skall färskt spermaprov lämnas.

Hur känns det när man är överstimulerad?

Överstimulering (OHSS – Ovarian Hyperstimulation Syndrome) inträffar hos 1-2 % i samband med provrörsbefruktning. En given dos hormon ger tillväxt av för många äggblåsor, buken svullnar, det gör ont och kan kännas tungt att andas.

Hur många gör IVF?

IVF är en kliniskt etablerad verksamhet. Första provrörsbarnet i Sverige föddes 1982. Antalet behandlingar har ökat från ca 30 till cirka 19 000 idag. Nästan fyra procent av alla barn som föds i Sverige har kommit till genom en IVF-behandling.

Hur många ägg kan man plocka ut vid IVF?

Tidigare forskning om hur många ägg som totalt bör tas ut har visat att chansen för födsel efter IVF är maximal efter cirka 10 ägg. Ett större antal ägg har inte ansetts leda till högre chans för födsel, men däremot till ökad risk för allvarliga biverkningar.

Hur känns det när ägget fäster i livmodern?

När du har ägglossning kan du få lite ont eller känna ett obehag nertill i magen. När ägget fäster i slemhinnan kan du få en liten blödning som kallas för nidblödning. En nidblödning är ljusare än en mensblödning, har inga klumpar och varar mycket kortare än en vanlig mens.