:

Hur får jag en Tomtkarta?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får jag en Tomtkarta?
  2. Hur kan man se fastighetsbeteckning?
  3. Vad kostar utsättning av tomt?
  4. Får grannen gå på min tomt?

Hur får jag en Tomtkarta?

I vår e-tjänst Min karta kan du se en fastighets ungefärliga läge och se hur den ligger i förhållande till andra fastigheter. Du kan även söka på fastighetsbeteckning, adress, koordinater eller zooma in till berörd fastighet direkt i kartan. Läs mer om e-tjänsten Min karta.

Hur kan man se fastighetsbeteckning?

Hur hittar man fastighetsbeteckning? Sök på kartor på Eniro.se eller Hitta.se med tomt-filtret, kolla i dina lånepapper eller köpehandlingar eller kontakta Lantmäteriet.

Vad kostar utsättning av tomt?

Ärendet kan komma att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 35 000–45 000 kronor. Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna.

Får grannen gå på min tomt?

Om en person går in på en annans tomt utan tillstånd kan denne nämligen göra sig skyldig till hemfridsbrott. Enligt brottsbalken 4 kap. ... Vill din granne tillträda din tomt, och gräva och dränera grunden, måste denne först fråga dig om ditt godkännande. Du har då rätt att neka grannen tillträde.