:

Hur bygga Trädgårdsmur?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bygga Trädgårdsmur?
 2. Hur bygger man en mur av murblock?
 3. Hur bygga Naturstensmur?
 4. Hur bygger man en mur i slänt?
 5. Hur sätter man en stödmur?
 6. Vad kostar en putsad mur?
 7. Hur får man en mur rak?
 8. Hur lägger man mur?
 9. Kan man bygga mur själv?
 10. Vad kostar en Kalkstensmur?
 11. Hur murar man en mur?
 12. Hur mycket kostar det att bygga mur?

Hur bygga Trädgårdsmur?

– Självklart behöver du köpa alla ingående murstenar, men även fiberduk och oftast geonät. Makadam till ett dränerande lager som skyddar mot tjälen och dräneringsrör bör också användas. Fyll på med ett bärlager av bergkross, typ 0–35 mm eller liknande. Avjämna med ett finare sättlager av stenmjöl eller stenflis.

Hur bygger man en mur av murblock?

Att lägga murblocken direkt på gräsmattan eller mullen fungerar inte. Gräv ut ett dike lite bredare än den tänkta muren och fyll det med bärlagergrus. Bärlagrets tjocklek avgörs bland annat av hur hög muren ska bli, vad den byggs av för material, var i landet den ligger och vad marken har för beskaffenhet.

Hur bygga Naturstensmur?

Bygg en kallmur av natursten
 1. Mät upp och markera med träpinnar där du ska ha muren. Spänn en lina mellan pinnarna och gräv ett dike till hela murens längd. ...
 2. Bygg muren med 15-20% lutning inåt/meter hög mur. Beräkna lutningen. ...
 3. Efterhand som du bygger muren ska hålrummen mellan stenarna fyllas igen.

Hur bygger man en mur i slänt?

Stödmur avslutar slänten
 1. Muren skall stå stadigt - det vill säga den skall ha en rejäl sockel. Om muren ska bli till exempel 100 cm bör du gräva ut för en sockel på 90 cm under marknivå och stabilisera med betong.
 2. Det får inte samlas vatten bakom muren. ...
 3. Muren ska luta mot sluttningen för att kunna ge ett mottryck.

Hur sätter man en stödmur?

Så här bygger du en stödmur
 1. Gräv ut för muren. Gräv ut lika långt bakom muren som muren är hög. ...
 2. Täck över med fiberduk. När du grävt ut grunden för stödmuren ska en fiberduk läggas över jordytan. ...
 3. Fyll på med bergskross. ...
 4. Lägg ut stenmjöl. ...
 5. Lägg första raden stenar. ...
 6. Lägg ut dräneringsrör. ...
 7. Fortsätt mura. ...
 8. Sätt upp geonät.

Vad kostar en putsad mur?

När det gäller att lägga ny murputs ser vi att kostnaderna landar på mellan 300 och 1.600 kr per kvadratmeter väggyta. Snittkostnaden ligger på runt 800 kr/m2. Detta gäller för projekt där man använt standardmaterial, och huset har en standardutformning (medelstort hus med medelsvår tillgänglighet).

Hur får man en mur rak?

Återfyll även upp till marknivån på murstenens framsida. Kontrollera med ett vattenpass att första skiftet ligger plant eller om det är en stödmur, lutar något inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. Vid byggnation av raka murar spänns ett snöre i murens bakkant för att en rak linje.

Hur lägger man mur?

Börja med ett ca 30-40 cm väl dränerande lager som skydd mot tjälen. Använd bärlager och stenflis under muren. Stödmurar behöver även ha ett dränerande material bakom muren, enligt regeln halva murens höjd. Ska muren vara 75 cm hög ska du alltså gräva ut ca 38 cm.

Kan man bygga mur själv?

En tumregel är att ett mursystem är självbärande vid 3 x murens bredd. En mur som är 25 cm bred kan alltså byggas 75 cm hög utan att behöva armeras med geonät. Börja med ett ca 30-40 cm väl dränerande lager som skydd mot tjälen. Använd bärlager och stenflis under muren.

Vad kostar en Kalkstensmur?

Kostnad bygga stödmur De menar på att det kan skilja grovt, allt från 300 kronor per kvadratmeter upp till tiotusentals kronor per kvadratmeter; beroende på förutsättningarna på platsen, hur hög muren blir och i vilket material den ska byggas.

Hur murar man en mur?

Börja med ett ca 30-40 cm väl dränerande lager som skydd mot tjälen. Använd bärlager och stenflis under muren. Stödmurar behöver även ha ett dränerande material bakom muren, enligt regeln halva murens höjd. Ska muren vara 75 cm hög ska du alltså gräva ut ca 38 cm.

Hur mycket kostar det att bygga mur?

Kostnad bygga stödmur De menar på att det kan skilja grovt, allt från 300 kronor per kvadratmeter upp till tiotusentals kronor per kvadratmeter; beroende på förutsättningarna på platsen, hur hög muren blir och i vilket material den ska byggas.