:

Vad ingår i en yttervägg?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ingår i en yttervägg?
  2. Varför vindskydd i yttervägg?
  3. Vad heter en yttervägg som är icke bärande?
  4. Hur mycket mineralull isoleras en yttervägg med?
  5. Vilken är den vanligaste väggkonstruktionen?
  6. Hur isolera bod?
  7. Varför luftspalt i yttervägg?
  8. Varför Vindpapp?

Vad ingår i en yttervägg?

Det finns två konstruktioner av väggar, ytterväggar​ och innerväggar​. Ytterväggar är väggar som måste konstruerade så väggarna klarar av olika typer av tung belastning. Ett krav på ytterväggar är att dom ska vara fukt och värmeisolerade samt luft och vindtäthet.

Varför vindskydd i yttervägg?

Vindskyddet får kontakt med stommen och bidrar på så sätt till säkrare lufttätning. Även gamla ytterväggar kan uppgraderas så att de matchar de stränga lufttäthetskraven för passivhus genom ISOVER Bastion Vindskydd.

Vad heter en yttervägg som är icke bärande?

Invändiga väggar som inte ör bärande väggar betecknas som stomkomplettering.

Hur mycket mineralull isoleras en yttervägg med?

– Det finns allmänna rekommendationer som man kan följa för nybyggda småhus. Till exempel råder en praxis att isolernivåerna för mineralull motsvarar cirka 240 mm i väggar, 500 m lösull i tak och 300 mm i golv.

Vilken är den vanligaste väggkonstruktionen?

En innervägg kan se ut på många olika sätt beroende på vilket material man använder och i vilken typ av utrymme man befinner sig. Den absolut vanligaste väggkonstruktionen består dock oftast av en regelstomme i trä eller plåt, isolering, plywood eller OSB-skiva och ett lager gips.

Hur isolera bod?

Effektivast blir isoleringen om du kan undvika köldbryggor. Regla upp med 45 x 45 mm eller 45 x 70 mm med 45 mm avstånd från väggarna. Stick in 45 mm isoleringsskivor bakom och fyll utrymmet mellan reglarna med isolering. Klä sedan med OSB-skiva och/eller gipsskiva.

Varför luftspalt i yttervägg?

Utanför vindduken eller vindskyddsskivorna finns en luftspalt vars huvudsakliga funktion är att dränera och ventilera ut regnvatten som tränger in genom fasaden. Luftspalten skall även fungera kapillärbrytande och tryckutjämnande för att hindra regnvatten från att tränga längre in i konstruktionen.

Varför Vindpapp?

Vindpappen har använts sedan slutet av 1800-talet för att få en dragtät konstruktion och för att förhindra luftrörelser i isoleringsmaterialet. Pappen släpper igenom vattenånga men stänger ute vind och vatten i droppform.